Miljøansvar

Jern og metaller har den fantastiske egenskapen at det i prinsippet kan gjenvinnes uendelig.

En vedovn kan bli til jernbaneskinner som kan bli til kumlokk, som kan bli til armeringingsjern som igjen blir til en vedovn.

Det finnes få så gode metaforer for sirkulær økonomi som skrapjernets livsløp.

20. august 1998 ble Stene Stål Gjenvinning AS, som landets første gjenvinningsbedrift, ISO 14001 sertifisert.

En sertifisering som idag de aller fleste gjenvinningsbedrifter har valgt å etterleve.

ISO 14001 sertifikat er et kvalitetsstempel på bedrifters miljøledelse.

Samarbeid – Tillit – Engasjement – Ekspertise – Lovverk

Stene Stål Gjenvinning AS skal søke samarbeid med naboer, leverandører, kunder, myndigheter og privatpersoner for å hindre miljøskadelige produkter i våre omgivelser. Vi skal samarbeide med alle parter for å øke materialgjenvinningen og skape en robust sirkulær økonomi.

Stene Stål Gjenvinning AS skal vise til resultater som skaper tillit blant våre kunder om at restprodukt til enhver tid blir behandlet optimalt ut i fra forurensning og bruk av naturresurser.

Stene Stål Gjenvinning AS skal engasjere seg for å kontinuerlig forbedre sitt miljøarbeid og på denne måten gjøre oss til en foretrukket partner, nabo og arbeidsplass.

Stene Stål Gjenvinning AS skal være en ekspertise på miljøarbeid og gjenvinning av stål og metaller.

Stene Stål Gjenvinning AS skal tilstrebe oss for å etterkomme alle, nåværende og fremtidige, lover, forskrifter, krav og forpliktelser. Miljøskadelige produkter og materialer som ved feil eller ved annen anledning har kommet i vår produksjon skal håndteres for sluttbehandling / deponering på en miljøriktig måte.

Visste du at?

I 2017 sparte vi miljøet for 46 838 tonn CO² - ca like mye som all industri i Fredrikstad slipper ut hvert år!