Vår virksomhet

Stene Stål Gjenvinning

Stene Stål Gjenvinning AS sorterer, bearbeider og gjenvinner jernskrap til råvare for støperier og jernverk.
Vi skaffer skrapet ved å tilby avfallsløsninger for til bedrifter og rivningsentreprenører og ved å utføre rivning av stålkonstruksjoner.

Våre kunder

Våre kunder er støperier, metallstøperier og jernverk. Blant våre kunder kan vi nevne Furnes Jernstøperi AS, Hafsil AS, Jøtul AS, Kronos Titan AS, Ulefos AS og Celsa Armeringsstål. En stadig økende mengde metaller leveres også for eksport.

Kvalitetssikring

Det ligger lang erfaring og mye kunnskap bak det å gjøre en riktig utvelgelse av råvarer med ulik kvalitet på en rask og effektiv måte. Stadig strengere krav fra markedet har gjort at vi har lagt ned betydelige ressurser i å bygge opp kunnskap blant våre medarbeidere på dette området. Dette har imidlertid sikret oss en bred operatørkompetanse. I samarbeid med våre kunder gjennomfører vi kontinuerlige analyser for å oppnå optimal kvalitet på råvarene.

Kontinuerlig opprusting

Betydelige midler blir investert kontinuerlig i opprusting av vår maskinpark og anleggsområde. Vi har egne lastebiler som henter og bringer råvarene, noe som sikrer oss full kontroll over at alt blir fraktet og levert som avtalt.

Vi står meget godt rustet til å møte utfordringene i markedet, i form av av skjerpet konkurransesituasjon og hardere krav fra våre kunder. Vi legger vekt på en stabil og levedyktig samarbeidspartner og vår forretningsidé er bygd på at vi søker langsiktighet i våre kunderelasjoner.

Vårt nettverk av bedrifter

Stene Stål Gjenvinning AS avd Halden

Mottak og mellomslastning av jernskrap. Mottak for vraking av kjøretøy

Indre Østfold Gjenvinning AS

Mottak av vrakbiler, restavfall, trevirke og farlig avfall. Flishogger trevirke og kverner restavfall for energigjenvinning.

 

Sammen med avd. Halden og Indre Østfold Gjenvinning AS er vi en total leverandør av avfallsløsninger for bedrifter!

Nor Serv Recycling AS

Montering og vedlikehold av gjenvinningsmaskiner

Hafsil AS

Smelteverk som produserer og eksporterer forskjellige 25% Ferro silisium valører for gruver og sorteringsanlegg.

Metallco Stene AS

Shredder-anlegg som kverner komplekst jernskrap og vrakbiler for levering til stålverk

Metallco Kabel AS

Granuleringsverk som kverner alle typer kabler til material gjenvinning.

Våre støttespillere

Norsk Returmetallforening, interesseorganisasjon underlagt Norsk Industri som ivaretar bransjens interesser nasjonalt

Fredrikstad Næringsforening, forening for næringslivet i Fredrikstad kommune som ivaretar våre interesser lokalt.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, nasjonalt senter for å fremme sirkulær økonomi i praksis.

Visste du at?

Er du for stor til å gjøre noe lite, er du også for liten til å gjøre noe stort!